Facturen en tarieven

Gelieve uw specifieke vraag hieronder te stellen

Algemene vragen

Voor hulp of vragen kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier, waar u een gedetailleerde beschrijving van uw situatie kunt geven. Na het verzenden van het formulier, ontvangt u een e-mail met een ticketnummer. Op deze e-mail kunt u antwoorden en indien nodig bijlagen toevoegen.

Verdenkt u een fout in uw factuur? Gelieve ons meer details te sturen via ons contactformulier

Zodra u een bevestigingsmail met uw ticketnummer ontvangt, kunt u hierop antwoorden met de betreffende factuur als bijlage.

Uw tarief persoonlijk aanpassen is niet mogelijk. 

Bij ons geniet u van een variabel CREG-tarief, dat elke maand zorgvuldig aangepast wordt in lijn met de energiemarkt.

Wil u toch een vast tarief, vul ons 'Contactformulier' in en we regelen het graag voor u. 

Met onze EDI App kunt u, eenmaal ingelogd, uw persoonlijke gegevens beheren.


Heeft u een offerte voor een laadpaal aangevraagd? Na bevestiging van de offerte sturen wij u een activatieformulier. Op dit formulier kunt u aangeven dat u gebruik wilt maken van split billing en tegen welk tarief. U hoeft verder niets meer te doen voor de activatie; EDI regelt dit zodra wij uw ingevulde formulier hebben ontvangen.

Indien u een probleem zou ondervinden met de facturatie van een laadstation raden wij u aan om een via  EDI - Advies & support te gaan, de categorie "Facturatie van uw laadstation of betalingsherinnering" te selecteren en het opmerkingenveld te voorzien van de nodige referenties en commentaren.

De vertraging in terugbetaling is vaak te wijten aan het ontbreken van uw bankrekeninggegevens. Neem contact op via het contactformulier, beschrijf het probleem en vermeld uw rekeningnummer.

Houd er rekening mee dat er een periode van 4 weken zit tussen het ontvangen van het terugbetalingsdocument en het daadwerkelijk ontvangen van de terugbetaling op uw bankrekening. Dit komt omdat uw werkgever eerst de factuur moet betalen alvorens de terugbetaling aan u wordt gedaan

Als u problemen ondervindt met de facturatie of terugbetaling van uw laadsessies, adviseren wij u om het volgende te doen via EDI - Advies & support:

 1. Kies de categorie 'Facturatie van uw laadsessies'.
 2. Gelieve in het opmerkingenveld de volgende informatie te vermelden:
  • Uw klant-ID.
  • De betreffende factuurnummer(s).
  • Een duidelijke omschrijving van het probleem.
  • De tijdstippen waarop het probleem zich voordeed, met vermelding van de ID's van de laadsessies.
  • Eventuele historiek of eerder ondernomen acties.

Na uw aanvraag ontvangt u een e-mail met een ticketnummer voor verdere communicatie. Gelieve voor eventuele vragen of extra opmerkingen te antwoorden op deze e-mail, in plaats van een nieuwe e-mail te versturen. Wij zullen uw e-mail analyseren en zo snel mogelijk reageren met een oplossing.


Ja, u kunt in aanmerking komen voor belastingvermindering voor de aanschaf en installatie van een vast laadstation voor elektrische wagens, onder bepaalde voorwaarden. 


1. Voor wie?

   - De vermindering geldt voor natuurlijke personen, zowel rijksinwoners als niet-rijksinwoners van België. 

   - Voor niet-rijksinwoners is dit enkel het geval als zij in België voldoende belastbare inkomsten hebben.


2. Uitsluiting van rechtspersonen:

   - Rechtspersonen, zoals bedrijven of organisaties, komen niet in aanmerking voor deze belastingvermindering.


3. Eigendom van de woning:

   - U hoeft niet noodzakelijk de eigenaar of vruchtgebruiker van de woning te zijn. 

   - Ook huurders die de kosten dragen voor het plaatsen van een laadstation in hun huurwoning kunnen voor deze vermindering in aanmerking komen.


4. Locatie van het laadstation:

   - Het laadstation moet geplaatst worden in of nabij de (fiscale) woonplaats van de belastingplichtige. 

   - Het is niet mogelijk om belastingvermindering te krijgen voor een laadstation bij een tweede verblijf of een woning waar u niet fiscaal gedomicilieerd bent.

   - Zowel laadstations binnen als buiten de woning (bijv. tegen een buitengevel of op een buitenparkeerplaats) komen in aanmerking. 

   - Dit geldt ook voor laadstations in een aparte garage, mits u gebruiksrechten over deze garage heeft.


Meer informatie hierover kan u hier terugvinden. 


Als werknemer kunt u de privé energiekosten voor thuislaadsessies van uw bedrijfswagen laten vergoeden door uw werkgever via de optionele 'Split-billing' methode. U betaalt als werknemer uw energierekening aan uw leverancier thuis. Vervolgens maakt onze partner LMS een factuur op voor uw werkgever en een terugbetalingsnota voor u als werknemer.

Om de "whitelisting" functie te activeren, is het noodzakelijk om de optie "publiek opladen" ingeschakeld te houden.

Bent u een fleetmanager?

Alle terugbetalingsfacturen van de afgelopen maand worden pas de 15de van elke daaropvolgende maand uitgestuurd. Duurt het toch onverwacht langer? Neem dan contact op met support.fleet@edi.be.

Bent u een werknemer?

Elke 15de van de maand ontvangt u uw terugbetalingsfactuur van EDI. Daarna duurt het nog een drietal weken voor u uw vergoeding ontvangt. Duurt het toch onverwacht langer? Volg dan deze stappen:

1.      Log eerst in op uw account en ga naar ‘Transacties’.

2.      Kijk na of er effectief transacties staan voor de voorbije periode.

3.      Is dat niet het geval? Neem dan contact op via het contactformulier.


 

Beste klant,

Wij willen u op de hoogte brengen van een betalingsfout betreffende facturen gedateerd 15 december 2023, die impact heeft gehad op enkele van onze klanten. Allereerst willen wij onze oprechte excuses aanbieden voor eventuele overlast.

Door een fout op 11 januari 2024, is er een betalingsbatch onbedoeld dubbel uitgevoerd in ons banksysteem, wat heeft geleid tot meerdere dubbele betalingen aan enkele klanten.

Om dit te corrigeren, zullen de teveel gedane betalingen verrekend worden met de facturen vanaf 15 januari 2024. Indien u verkiest deze overbetaling niet te verrekenen met toekomstige facturen, vragen wij u vriendelijk het teveel ontvangen bedrag voor 31 januari 2024 terug te storten. 

We zullen de betrokken klanten persoonlijk benaderen op donderdag 18 januari 2024, voor verdere details.

Voorkomen van dergelijke fouten in de toekomst is onze topprioriteit. Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen via invoice@lastmilesolutions.com.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking en bieden nogmaals onze excuses aan voor het ongemak.


Een abonnement is vereist vanaf het moment dat uw terminal is aangesloten op het EDI-beheerplatform EDI (evc-net.com). en voor technische ondersteuning. Dit platform laat u toe de goede werking van uw terminal te controleren, software-updates te maken, u te authenticeren op uw terminal met uw laadpas (RFID), de facturatie uit te voeren in geval van split-billing, .... Voor professionals die hun terminals in semi-publieke of publieke modus willen plaatsen, is een specifiek abonnement essentieel om toegang door derden toe te staan en om transacties te factureren.

Het abonnement omvat technische ondersteuning voor uw laadstation, transactiebeheer (split billing), authenticatie op uw laadstation via uw EDI-laadpas.

Bij de verleggingsregeling is de btw verlegd van de leverancier naar de afnemer. De leverancier brengt geen btw in rekening, maar verlegt de btw naar de ondernemer die goederen of diensten afneemt.

CREG, de Commissie voor Regulering van de Elektriciteit en het Gas, berekent een gemiddeld tarief op basis van alle energieleveranciers in België.

Split billing is handig als u een elektrische bedrijfswagen hebt en een laadpaal bij u thuis. Want dankzij deze optie kan u de elektriciteitskosten die gelinkt zijn aan het opladen van uw wagen automatisch factureren aan uw werkgever, of aan uw eigen zaak. Die kosten blijven dus gescheiden van uw huishoudelijke energiekosten.

Hoe dat kan?

·        Elke EDI-laadpas heeft een unieke code die gelinkt is aan een bankrekening.

·        Elk geconnecteerd EDI-laadstation heeft een ingebouwde energiemeter die zorgt voor de verrekening van het stroomverbruik.

·        EDI factureert vervolgens de transacties aan uw werkgever, die ze maandelijks automatisch terugbetaalt. 

Wilt u split billing activeren? Dan moet u zich eerst registreren. U betaalt voor split billing met uw eigen laadstation een maandelijkse abonnementskost. Ook die kost kunt u doorrekenen aan uw werkgever of uw eigen zaak.U kunt meerdere facturen van ons of onze partner ontvangen, afhankelijk van de verschillende diensten die we leveren. Hieronder vindt u een overzicht:


1) Facturatie voor de installatie van uw laadstation, alsook voor eventuele nazorg en aanvullende diensten.


2) Een aparte factuur voor de levering van uw persoonlijke laadkaart.


3) Regelmatige (maandelijkse) facturering voor het onderhoud en gebruik van uw laadstation, evenals voor de transacties die u uitvoert bij andere laadstations met uw laadkaart.

Kunt u niet vinden wat u zoekt?

Neem contact met ons op