EDI

Split billing

Deze optie geeft u de mogelijkheid om de kosten voor het gebruik van uw laadstation thuis door te rekenen aan uw werkgever of uw eigen firma.

Onze Split Billing optie

De verrekening van laadkosten (split-billing) is een belangrijk aspect van elektrisch rijden. Vele elektrische wagens zijn immers fleet- of leasingwagens en de gebruikskosten dienen aangerekend te kunnen worden aan het bedrijf of aan uw eigen firma.

De geconnecteerde laadstations van EDI beschikken over een energiemeter voor de verrekening van de stroom.

Hierdoor kunnen de kosten voor laadtransacties gescheiden worden van de kosten van het huishoudelijk energieverbruik en aangerekend worden aan de werkgever. Om de split-billing dienst te activeren, dient u uw intelligente laadstation te registreren. De kost voor ‘split-billing’ is €5 per maand, exclusief btw voor een privaat laadstation.

Split Billing functie configureren
Image VD Fin

De kostenverdeling

Uw energiefactuur verhoogt natuurlijk door het laden van uw elektrische wagen. Indien uw werkgever aan de kosten bijdraagt, registreert het EDI-laadstation de kosten van uw verbruik. EDI factureert vervolgens de transacties aan uw werkgever en u wordt maandelijks automatisch terugbetaald.

De eerste maal kan dit 4 tot 6 weken duren, nadien is dit een maandelijkse wisselwerking. Uw werkgever betaald de factuur en u wordt vergoed voor de vorige maand.

Onze meest gekozen tarieven

Wij hebben een brede keuze aan tarieven waaruit u kunt kiezen (min 0.19c/kWh tot max 0.35c/kWh).

 • “Creg” tarief *
 • 0,30€/kWh
 • 0,35€/kWh

* Tarief wat halfjaarlijks herzien wordt afhankelijk van de marktprijs. De berekening is gebaseerd op de gemiddelde tarieven van de energieleveranciers in België, zoals gepubliceerd door de CREG (http://www.creg.info/Tarifs/Boordtabel-Tableaudebord/Nederlands/). EDI past een gemiddelde toe op de Belgische tarieven van de laatste 6 maanden. De herziening vindt tweemaal per jaar plaats: in januari (gemiddelde op basis van de tarieven van juli tot en met december) en in juli (gemiddelde op basis van de tarieven van januari tot en met juni).

Eindbeeld

Split Billing functie configureren

Om de split billing functie te kunnen configureren en zowel de facturatie aan de ene kant als de terugbetaling aan de andere kant uit te voeren, hebben we het volgende nodig:

 • Pictogram automatische terugbetaling

  Rekening nummer van uw bedrijf

  Indien u kiest voor domiciliëring.

 • icoon Terminals overal

  Uw prive rekeningnummer

  Voor de terugbetalingen.

Let op dit moeten 2 verschillende rekeningnummers zijn.

U kan uw keuze van tarief samen met uw rekeningnummers doorgeven