CREG-tarief  

Tarief geïndexeerd op basis van het laatste tarief gepubliceerd door de Belgische Commissie voor Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)

Maandelijkse tarieven

EDI biedt haar klanten een tarief aan dat maandelijks varieert naar gelang van de schommelingen van de energieprijzen om zo dicht mogelijk bij de marktrealiteit te blijven.
Dit tarief is vast voor één maand. Het stemt overeen met het laatste tarief dat door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas in België (CREG) werd gepubliceerd bij het begin van de verbruiksmaand. 

Bijvoorbeeld: op 1 juli zal het laatste door de CREG gepubliceerde tarief de gemiddelde elektriciteitsprijs in België zijn voor de maand mei. EDI zal deze laatste publicatie gebruiken om zijn nieuwe tarief voor de maand juli vast te stellen.Dit tarief wordt namelijk in twee situaties gebruikt:  

1) Split billing CREG voor de terugbetaling van de laadsessies van de werknemers thuis 

HISTORIEK

Maand Split billing CREG tarief €/kWh (BTW excl.) 
Split billing CREG  Tarief €/kWh (BTW 6%) 
jan 23 0,5400 0.5724
feb 23 0,5500 0.5830
mrt 23 0,5200
0,5512
apr 23
0,4400 0,4664
mei 23 0,4500 0,4770
juni 230,3500
0,3710
juli 230,34000,3604
aug 230,32000,3392
sep 230,34980,3513
okt 230,31540,3344

nov 23

0,3498

0,3511

dec 23

0,3498

0,3514

Zie het CREG-boordtabel: https://www.creg.be/nl/professionals/marktwerking-en-monitoring/boordtabel


2) Publiek tarief CREG voor het berekenen van het publiek tarief voor publiek toegankelijk laadstations met 10, 20 of 30 cents winstmarge naar keuze van de klant voor de geleverde dienst (EDI brengt slechts een kleine beheerkosten in rekening). 

Publiek tarief CREG =
Maand + winstmarge
Klant betaalt 
Charge point operator ontvangt 
Gefactureerde prijs met 21% BTW 
Publiek tarief CREG Maand + 10 
Publiek tarief CREG Maand + 10 
Publiek tarief CREG Maand + 10 – beheerkosten 
Publiek tarief CREG (Maand + 10)
+ 21% 
Publiek tarief CREG Maand + 20 
Publiek tarief CREG Maand + 20 
Publiek tarief CREG Maand + 20 – beheerkosten 
Publiek tarief CREG (Maand + 20)
 + 21% 
Publiek tarief CREG Maand + 30 

Publiek tarief CREG Maand + 30 

Publiek tarief CREG Maand + 30 – beheerkosten 
Publiek tarief CREG (Maand + 30)
+ 21% 
Voorbeeld : Feb 2023
= 0,5500 + 10 
0,6500
0,6100
0,7865 

Wilt u het CREG-tarief instellen ?