Verplichting tot aangifte van laadstations thuis en op kantoor.

Niets aan te geven? Het is tijd om actie te ondernemen en de installatie van uw laadstation thuis en op kantoor aan te geven.

Het spreekwoord zegt ‘Iedereen wordt geacht de wet te kennen. Toch zijn weinig mensen hiervan op de hoogte en moeten ze hun laadstation aangeven bij de netbeheerders, anders riskeren ze een boete.

De meeste bestuurders van elektrische wagens laden thuis op met een laadpaal of hebben laadpunten op kantoor laten installeren. Dat is een goede zaak! Ten eerste om veiligheidsredenen (een gewone huishoudstekker is immers een risico) en ten tweede omwille van de snelheid en flexibiliteit. Een laadstation kan meer vermogen aanbieden, maar ook het beschikbare vermogen beheren dankzij een load balancing systeem of een slim laadnetwerk. Dat laatste is een van onze specialiteiten bij EDI. Daarnaast adviseren wij u ook steeds op basis van uw situatie en behoeften.

Sinds kort is de aangifte van oplaadpunten voor elektrische voertuigen verplicht in twee van de drie gewesten van het land: in Vlaanderen en Wallonië, maar nog niet in Brussel. Netgebruikers met een laadpaal moeten deze aangeven bij hun distributienetbeheerder. Wie deze verplichting niet nakomt, kan een administratieve boete krijgen.

Deze nieuwe verplichting beantwoordt aan een noodzaak om de toekomstige elektriciteitsbehoeften van huishoudens en bedrijven beter te begrijpen, vooral met de verwachte toename van het aantal elektrische voertuigen op de Belgische wegen. In deze blogpost leggen we uit waarom het belangrijk is om uw laadstation aan te geven, hoe u dat moet doen, en introduceren we de beheerders van het stroomdistributienetwerk in België.

U moet ook weten dat de aangifteplicht niet alleen geldt voor laadstations, maar ook voor een installatie die energie produceert of opslaat, d.w.z. voornamelijk installaties met zonnepanelen en thuisbatterijen. Deze aangifte wordt echter soms door de installateur zelf gedaan.

Waarom uw laadstation aangeven?

Het opladen van een elektrisch voertuig kan leiden tot pieken in de stroomvraag op het elektriciteitsnet. Op het huishoudelijke wisselstroomnet gaat het om vermogens van ongeveer 11kW voor een driefasige 400V-aansluiting en tot 7,4kW voor een eenfasige of driefasige 230V-aansluiting. Als de laadpunten en hun kenmerken bekend zijn bij de netwerkbeheerders, kunnen zij beter anticiperen op deze pieken en iedereen een kwalitatieve dienstverlening garanderen. Verder kunnen zij op deze manier ook onderbrekingen van de energievoorziening voorkomen, de gevoelige zones van het distributienet identificeren en zo nodig lijnversterkingen plannen en uitvoeren. Kortom, dankzij de aangifte van laadstations kunnen de netbeheerders een beter inzicht krijgen in de toekomstige elektriciteitsbehoeften van huishoudens en bedrijven. 

Dit alles is ook een van de redenen waarom Vlaanderen op 1 januari 2023 het capaciteitstarief heeft ingevoerd. Het doel is het net efficiënt te gebruiken door energie, indien mogelijk hernieuwbaar, te gebruiken wanneer die beschikbaar is. Dit om te vermijden dat de distributienetwerken overbelast raken. Lees het volledige artikel over dit onderwerp op onze blog: Nieuw capaciteitstarief: moet ik me zorgen maken?

In de toekomst zouden auto's die op batterijen rijden, dankzij met name de vehicle-to-grid-technologie, ook een belangrijke rol kunnen spelen in het evenwicht en de stabiliteit van ons elektriciteitsnet. Er moeten echter nog een aantal problemen worden opgelost voordat deze mogelijkheid op grote schaal in ons land kan worden toegepast. Toch is dit iets wat wij bij EDI als marktleider op het gebied van laadoplossingen nauwlettend in de gaten houden. 

Wat is de wettelijke basis voor de verklaring?

In Wallonië is dit de laatste herziening van het Waalse decreet over de elektriciteitsmarkt, dit decreet is op 15 oktober 2022 in werking getreden en verplicht elke netgebruiker met een oplaadpunt om dit aan te geven bij zijn netbeheerder.

In Vlaanderen heeft de VREG (Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt) in juni 2021 een nieuwe meldingsplicht voor oplaadpunten voor elektrische auto's in haar regelgeving opgenomen. Alle laadstations die u aansluit op het laagspanningsnet met een laadvermogen ≥ 5 kVA moeten bij Fluvius worden aangemeld. 

In Brussel bestaat de verplichting om laadstations aan te geven momenteel niet, maar dit zal in de nabije toekomst waarschijnlijk veranderen. 

Hoe uw laadpunt aangeven?

Afhankelijk van waar u woont, wordt u bediend door een andere netwerkbeheerder. Het is essentieel om te weten bij welke netbeheerder u aangesloten bent om uw oplaadpunt bij de juiste organisatie aan te melden. Hier vindt u de verschillende netwerkbeheerders per regio en de nuttige links om u wegwijs te maken.

Zorg dat u zeker de volgende informatie bij de hand heeft voordat u verder gaat:

  • EAN-code van uw bestaande elektriciteitsaansluiting
  • Naam van de installateur
  • Gegevens van het installatieadres
  • Technische kenmerken van de installatie

In Vlaanderen

Als u thuis of op het werk een oplaadpunt hebt geïnstalleerd in het Vlaamse Gewest, bent u verplicht dit aan te geven bij Fluvius, de netbeheerder die op dit grondgebied actief is. Ook als het oplaadpunt al lang geïnstalleerd is, moet u het via een specifiek formulier op hun website aanmelden. Deze meldingsplicht, opgelegd door de VREG, geldt voor alle private en (semi)-publieke laadstations, ongeacht waar ze geïnstalleerd zijn.

Fluvius: https://www.fluvius.be/nl/duurzame-mobiliteit/meldingsplicht-laadpaal-elektrische-wagen

In Wallonië 

Er zijn vijf distributienetbeheerders verspreid over het grondgebied van het Waalse Gewest. Elk van deze beheerders bestrijkt een deel van het gewest en is verantwoordelijk voor de distributie van elektriciteit aan huishoudens en bedrijven in hun verantwoordelijkheidsgebied. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het elektriciteitsnet en de installatie van nieuwe apparatuur. Het is dus belangrijk dat u contact opneemt met uw netbeheerder voor elke vraag in verband met de aangifte van uw laadstation of elke andere vraag in verband met het elektriciteitsnet.

De belangrijkste speler in Wallonië is ORES die 75% van het grondgebied bestrijkt. Op hun website kunt u een formulier downloaden dat u naar hun moet opsturen: emob@ores.be : https://www.ores.be/particuliers-et-professionnels/comment-recharger-voiture 

In de provincie Luik is RESA de belangrijkste distributienetbeheerder. Er is een internetplatform beschikbaar om uw laadstation aan te geven. Dit platform is gemakkelijk te gebruiken en laat netgebruikers toe om hun laadstation op een eenvoudige manier aan te geven. De verstrekte informatie helpt RESA om het netwerk beter te begrijpen en te anticiperen op toekomstige elektriciteitsbehoeften.

https://www.resa.be/fr/mobilite-electrique/formulaire-de-declaration-de-mise-en-hors-service-dune-borne-de-recharge/

De overige netwerkbeheerders die actief zijn in het Waalse Gewest zijn AIEG, AIESH en REW. Als uw gemeente zich in een van deze regio’s bevindt, is het raadzaam contact op te nemen met uw distributienetbeheerder om de te nemen maatregelen rechtstreeks met hen te bespreken. Als u niet weet bij welke netbeheerder u klant bent, kunt u de informatie gemakkelijk vinden door uw postcode in te voeren op deze site: https://energie.wallonie.be/fr/trouver-mon-gestionnaire-de-reseau-de-distribution-grd.html?IDC=6018&IDD=136912

Via deze link vindt u alle contactgegevens van de verschillende bedrijven: https://www.cwape.be/node/160#liste-des-grd 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Sibelga

Zoals boven reeds uitgelegd, is er momenteel geen verplichting om uw laadpunt aan te geven. 

 Gevolgen bij niet-aangifte

Elke netgebruiker met een oplaadpunt moet de ingebruikname of buitengebruikstelling ervan aangeven bij zijn distributienetbeheerder, op straffe van een administratieve boete. In Wallonië geldt echter een gedoogperiode tot 31 december 2023. De boetes zijn dus nog niet toegepast, maar het is belangrijk om deze verplichting na te leven om eventuele toekomstige sancties te vermijden.

Conclusie

Het is dus cruciaal om de aangifte in orde te brengen als u een oplaadpunt voor elektrische auto's heeft. Zo vermijdt u niet alleen een boete, maar draagt u ook bij tot de verbetering van de kwaliteit van het elektriciteitsnet, doordat de beheerders het beter begrijpen en het beter kunnen aanpassen aan de behoeften van de consument.

Wist u ten slotte dat u als bedrijf en als particulier bepaalde fiscale voordelen kunt genieten voor de installatie van laadinfrastructuur? Lees hier alles wat u moet weten over de fiscaliteit van laadstations. 


Ontdek hoe de ambitie om een bedrijfswagenpark te elektrificeren werkelijkheid wordt.
EDI adviseert en begeleidt u van A tot Z bij de installatie van uw oplaadinfrastructuur die het best bij uw behoeften past. In de eerste fase hebben we 7 dubbele Alfen pro line laadstations geïnstalleerd, verdeeld over 3 locaties en een uitbreiding is al gepland.