Installatie en herstelling

Gelieve uw specifieke vraag hieronder te stellen

Algemene vragen

Bij EDI hechten we veel waarde aan de mening van onze klanten. Voor het delen van uw opmerkingen of feedback is de beste manier om contact op te nemen via EDI - Advies & support.

Bij problemen met uw aarding kunnen er twee soorten inbreuken zijn:


1. Inbreuken gerelateerd aan bestaande aarding: Dit omvat problemen zoals aardingsonderbrekers of spreidingsweerstand. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw eigen elektrische huisinstallateur.


2. Inbreuken door werkzaamheden van een EDI-installateur: Als de problemen specifiek gerelateerd zijn aan de kring van de laadpaal en veroorzaakt zijn door werkzaamheden van een gecertificeerde EDI-installateur, neem dan contact op met EDI via het contactformulier.


De installatie van een standaard laadstation duurt gemiddeld ongeveer een halve dag.

Voor een vlotte installatie, zorg dat u het volgende voorbereidt:

 • Zorg voor voldoende vrije ruimte op de plek waar de technieker zal werken.
 • Zorg dat er gedurende de gehele installatie iemand aanwezig is.
 • Houd rekening met een stroomonderbreking van ongeveer 1 tot 2 uur.
 • Als er voorbereidende werkzaamheden nodig zijn, zorg dan dat deze uitgevoerd zijn.
 • Zorg dat het elektrische bord gemakkelijk toegankelijk is.


Heeft u problemen met publiek laden?

 • Controleer in de EDI-app of het laadstation door EDI ondersteund wordt. Is dit het geval, bel dan het permanentienummer op de laadpaal. Zo niet, dan kunt u aan deze paal niet laden met uw EDI-laadpas.

Heeft u thuis laadproblemen?

 • Met een laadstation:
  • Voer een volledige reset van uw laadstation uit. Instructies vindt u onder 'Mijn laadstation werkt niet, wat nu?'
  • Controleer de laadinstellingen in uw auto; misschien is er iets gewijzigd.
  • Als u recent succesvol publiek heeft kunnen laden, ligt het probleem waarschijnlijk bij uw laadstation. Bel dan 02 260 26 60 voor hulp.
 • Met een connected cable:
  • Voor vragen, zie 'Waarom werkt de connected cable die ik van een collega heb overgenomen niet?' of 'Ik kan niet opladen met de connected cable, hoe komt dat?Voor technische problemen met uw laadstation kunt u ons 24/7 bereiken op 02 260 26 60. 

Voordat u belt, probeer eerst een reset van uw laadstation. Dit kan het probleem mogelijk al verhelpen.

Hoe reset u uw laadstation?

 1. Zoek de zekering van uw laadstation in de zekeringkast thuis.
 2. Schakel deze zekering uit en wacht 5 minuten.
 3. Schakel de zekering daarna weer in.Heeft u al een installatieafspraak voor uw laadstation en wilt u deze verzetten? Bel ons dan op + 09 312 30 42 op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur. U kan dit nummer ook terugvinden in de standaard link van customer booking. Buiten deze tijden wordt u doorverwezen naar een partner voor beperkte hulp. Op werkdagen verbinden we u door met een dispatchmedewerker, of we bellen u zo snel mogelijk terug om een nieuwe afspraak te plannen.


Let op: Elke annulering of wijziging van uw afspraak moet minstens vijf werkdagen voor de geplande datum aan ons worden doorgegeven. Zo niet, kunnen we een administratieve vergoeding van €275 exclusief BTW in rekening brengen. Deze vergoeding geldt ook als u niet aanwezig bent op de afspraak of als de voorbereidende werkzaamheden voor de installatie niet zijn voltooid.


Het kan voorkomen dat problemen met uw aarding pas tijdens de verplichte keuring aan het licht komen. Hoewel uw aarding in orde leek, kan dit in werkelijkheid anders zijn. De installateur wijzigt niets aan de aarding zelf; de keurder meet alleen de aardingsweerstand. Deze fysieke waarde, wettelijk bepaald in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), kan enigszins variëren. 

Vooral in huizen waar de aardingsweerstand dicht bij de wettelijke limiet van 30 ohm ligt, kan deze waarde fluctueren, bijvoorbeeld door weersveranderingen.


Heeft u problemen met uw aarding? Neem dan contact op met onze partner As Built

Bij problemen met uw elektrische installatie zijn er twee mogelijke categorieën van inbreuken:

 1. Inbreuken gerelateerd aan bestaande aarding: Bijvoorbeeld problemen met aardingsonderbreker, spreidingsweerstand, of differentieel. Neem voor deze problemen contact op met uw eigen elektrische huisinstallateur.
 2. Inbreuken door werkzaamheden van de gecertificeerde EDI-installateur: Dit betreft enkel de kring van de laadpaal. Voor dergelijke inbreuken kunt u contact opnemen met EDI via het contactformulier.Na de installatie ontvangt u van ons een feedbackformulier waarop u positieve feedback kunt geven. 

U bent ook welkom om een positieve review op Google achter te laten.


In principe moet u zelf niets meer regelen indien de installatie succesvol is verlopen en de technische keuring heeft uitgewezen dat uw installatie conform is. De bediening van de laadpaal is u uitgelegd door de EDI installateur of in de meegeleverde handleiding.​

Een laadstation is zeer eenvoudig in gebruik. Het enige wat u hoeft te doen is uw elektrische auto aan te sluiten op het laadstation met de laadkabel en met uw EDI-laadpas (via de RFID-lezer) te swipen om de laadsessie te starten. Zodra de batterij volledig is opgeladen, stopt de sessie automatisch en kan de kabel worden losgekoppeld van de auto en eventueel van het laadstation volgens de procedure die in de gebruikershandleiding wordt beschreven.

Voor hulp en oplossingen raden we u aan eerst onze FAQ-pagina te raadplegen. Vindt u daar niet wat u zoekt, ga dan naar EDI - Advies & support en kies de categorie die het best bij uw probleem past.

Voor een efficiënte afhandeling, vermeld a.u.b. de volgende informatie in het opmerkingenveld, indien van toepassing:

 • Uw klant-ID (te vinden op uw factuur, terugbetalingsdocument of via EDI (evc-net.com).
 • Betreffende factuurnummer(s).
 • Serienummer van het laadstation (DIE_xxxx), ook te vinden via EDI (evc-net.com).
 • Omschrijving van het probleem, inclusief eventuele foutcodes op uw laadstation.
 • Tijdstippen waarop het probleem zich voordeed, met vermelding van de ID's van de laadsessies.
 • Nummer van uw laadkaart.
 • Eventuele relevante historiek of eerder ondernomen acties.

U ontvangt een e-mail met een ticketnummer voor verdere communicatie. Gelieve te antwoorden op deze e-mail voor vragen of aanvullende opmerkingen (start geen nieuwe e-mail). Wij analyseren uw bericht en zullen zo snel mogelijk reageren met een antwoord.

Bij EDI zetten we ons in voor een zorgeloze installatie van uw thuislaadstation. Als voorbereiding heeft u al enkele vragen beantwoord en foto's geüpload via onze online survey. Indien nodig, nemen we telefonisch contact met u op om technische details, zoals het traject van de kabel, te bespreken. Na het vastleggen van een installatieafspraak ontvangt u een bevestigingsmail met praktische informatie over de afspraak. 

We vragen uw aanwezigheid tijdens de installatie en enkele voorbereidingen van uw kant, om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Er zijn verschillende goede redenen om een laadstation te installeren:


1. Veiligheid: EDI laadstations beschikken over DC lekstroomdetectie om uw huis te beschermen tegen mogelijke DC stromen van elektrische voertuigen.


2. Split-billing: Deze slimme functie scheidt de elektriciteitskosten voor huishoudelijk gebruik van die voor professioneel gebruik van uw voertuig. Zo kunnen laadkosten van de elektrische auto aan uw werkgever worden doorberekend.


3. Gebruiksgemak: Met een laadstation thuis hoeft u geen losse kabels te bewaren. U gebruikt simpelweg de vaste kabel van het laadstation voor gemakkelijk en snel opladen.

Na de installatie van uw laadstation regelt EDI de keuring door een onafhankelijke partner. Deze keuring waarborgt dat uw installatie voldoet aan alle normen en veiligheidsvoorschriften. Een erkende certificatie-instelling zal kort na installatie contact met u opnemen om alleen de kring van het laadstation te controleren. Na deze controle ontvangt u een keuringsrapport, een belangrijk document voor uw verzekering dat bevestigt dat uw elektrische installatie voldoet aan het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties (AREI).


Zodra deze stappen zijn voltooid, kunt u beginnen met het opladen van uw elektrische wagen!


De installatie van uw laadstation kan beginnen zodra de voorbereidende werkzaamheden zijn voltooid. 

Afhankelijk van de complexiteit zijn er twee scenario's mogelijk:

 1. Zelf plannen: Na uw definitieve bestelling en Online Home Check, krijgt u een e-mail met een link om zelf de installatie in te plannen. Via onze online agenda kiest u een geschikt moment, dat u later eventueel kunt aanpassen.
 2. Wij plannen voor u: Ons team neemt contact met u op om een afspraak te maken.

Afhankelijk van de complexiteit wordt u binnen 2 tot 3 weken na uw bestelling gecontacteerd. De gemiddelde installatiedatum ligt rond 4 weken later, maar dit kan variëren, bijvoorbeeld tijdens vakantiemaanden.

U hoeft ons niet zelf te contacteren voor de planning. Controleer wel uw spamfolder voor de e-mail met de planningslink.

De belangrijkste stappen voor het installeren van uw laadstation zijn:


1. Configuratie

2. Offerte en bestelling

3. Online Home Check

4. Installatie en activatie

5. Facturatie

6. Technische keuring van uw elektrische installatie

7. Start met het opladen van uw elektrische auto!


Gedurende dit hele proces staan wij klaar om al uw vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden. Bij EDI zetten we ons in voor maximale ontzorging, ook bij de installatie van uw thuislaadstation.


Bij het opladen van een elektrische auto kunnen de vereiste vermogensniveaus erg hoog zijn, wat zonder passende bescherming kan leiden tot oververhitting of brand. Een lader in een conventioneel stopcontact werkt met een gereduceerd vermogen van 2,3 kW (10A op 230V). Een hoger vermogen gebruiken kan oververhitting, vooral bij de stekker, en een verhoogd brandrisico veroorzaken. 

De EDI laadstations zijn ontworpen voor veilig gebruik bij hogere vermogens (tot 7,4 kW in eenfasig en 22 kW in driefasig), en zijn uitgerust met meerdere interne beveiligingen. 

Deze beveiligingen zorgen voor maximale veiligheid tegen elektrocutie, schade aan het voertuig en brandgevaar.

Als uw laadstation niet werkt, probeer dan éérst een volledige reset met de volgende stappen. 


Stappen voor een reset van uw laadstation:

1. Vind de zekering van uw laadstation in de zekeringkast thuis.

2. Zet de zekering uit en wacht 5 minuten.

3. Schakel de zekering weer in.


Blijft het probleem bestaan? Bel ons dan op 02 260 26 60.


De garantie op uw laadstation dekt elk defect dat al aanwezig was bij levering en dat zich binnen twee jaar na installatie manifesteert, op voorwaarde dat de installatie is uitgevoerd door een erkende EDI-partner. Na de garantieperiode heeft de koper nog steeds recht op de wettelijke garantie voor verborgen gebreken. Dit geldt als het verborgen gebrek al aanwezig was bij levering en als dit gebrek het laadstation ongeschikt maakt voor het beoogde gebruik of het gebruik ervan aanzienlijk beperkt.

De belangrijkste stappen voor het installeren van uw laadstation zijn:


1. Configuratie

2. Offerte en bestelling

3. Online Home Check

4. Installatie en activatie

5. Facturatie

6. Technische keuring van uw elektrische installatie

7. Start met het opladen van uw elektrische auto!


Gedurende dit hele proces staan wij klaar om al uw vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden. 

Bij EDI zetten we ons in voor maximale ontzorging, ook bij de installatie van uw thuislaadstation.


Meest gestelde vragen

Kunt u niet vinden wat u zoekt?

Neem contact met ons op