De toekomst is elektrisch


Met het overheidsbeleid dat gericht is op koolstofneutraliteit tegen 2050, de zeer sterke prijsdaling van windturbines en zonnepanelen en de massale komst van elektrische voertuigen, zullen de regels van de elektriciteitsmarkt noodzakelijkerwijs veranderen.


Het opladen tijdens uren met een overvloed aan hernieuwbare productie zal zeer voordelig worden met aangepaste tarieven, waardoor het ecologische dus ook wordt afgestemd op het economische belang van de consument.


Aan de andere kant zal het erg duur zijn om op te laden tijdens uren van hoog verbruik met weinig beschikbare hernieuwbare energie, zoals om 17 uur op een doordeweekse dag in het midden van de winter. Aangezien een elektrisch voertuig in ongeveer tien uur oplaadt en het equivalent van ongeveer tien dagen huishoudelijk verbruik in de accu's opslaat, is het bijzonder belangrijk om het voertuig op het juiste moment op te laden.

In Vlaanderen zal het "capaciteitstarief" in 2022 al enige veranderingen met zich meebrengen. Het basistarief voor elektriciteit voor een huishouden zal gebaseerd zijn op een netaansluiting met een vermogen van 3 kW ... wat niet voldoende is om een elektrisch voertuig in minder dan één nacht op te laden. Bovendien zal de  terugdraaiende meter worden afgeschaft, en zal de consument met zonnepanelen een sterke prikkel hebben om elektriciteit te verbruiken wanneer die wordt geproduceerd.

Het zal dus nodig zijn om een intelligent oplaadsysteem te installeren dat het piekvermogen tot een minimum beperkt. 
En tegelijk het eigenverbruik maximaliseert, d.w.z. de hoeveelheid elektriciteit die wordt verbruikt op het moment dat deze wordt geproduceerd door de zonnepanelen.
In deze veranderende omgeving zal het opladen steeds intelligenter moeten  worden om het laadcomfort van de bestuurder te garanderen.

Vehicle-to-Grid charging, ook bekend als bidirectioneel laden, biedt de mogelijkheid om met een voertuig het huis te "voeden" dankzij de elektriciteit die is opgeslagen in de batterij. Dit is een technisch haalbare eigenschap, maar roept veel vragen op.

Wat is bijvoorbeeld de invloed op de garantie van de batterij als deze wordt gebruikt om de woning van stroom te voorzien in plaats van het voertuig? Uiteraard zal EDI ook hier een antwoord bieden naarmate dergelijke innovatieve oplossingen op de markt verschijnen.

Delen

“Vehicle-to-grid” uw elektrische auto, een thuisbatterij ?
Elektrische voertuigen inzetten als mobiele thuisbatterijen biedt voordelen voor zowel de eigenaar als de netbeheerder. Wel is er nood aan een regulerend kader.