Wat moet je weten over de fiscaliteit van laadstations als particulier of onderneming?

Hoe voordelig is het om elektrisch te rijden en hoe bepalend is de fiscaliteit in dit nieuwe normaal?

Wanneer we naar de toekomst kijken, wordt elektrisch autorijden de norm. Maar hoe voordelig is het om elektrisch te rijden en hoe bepalend is de fiscaliteit in dit nieuwe normaal? De regering creëert alvast verschillende fiscale voordelen om elektrisch rijden te faciliteren en kijkt hierbij ook naar subsidies en premies voor laadpalen om elektrische auto’s van groene energie te voorzien. Zowel particulieren als ondernemingen kunnen genieten van een belastingvermindering en een verhoogde kostenaftrek. Wat betekent dit precies voor jou? In deze blog geven we je alles mee over de fiscaliteit van laadstations.

In november vorig jaar werd de Wet Van Peteghem goedgekeurd die de komende jaren het Belgisch wagenpark drastisch moet vergroenen. De wet voorziet in een sterk pakket van maatregelen die moet zorgen voor een verduurzaming van onze mobiliteit, zowel door de elektrische wagen als nieuwe standaard, aantrekkelijke laadinfrastructuur om dit wagenpark op te laden en het idee om te kiezen voor fiets of openbaar vervoer door een verbeterd mobiliteitsbudget. Welke impact heeft deze wet concreet op de  laadinfrastructuur in België?

Belastingvermindering voor particulieren 

Eerst en vooral is een duidelijk onderscheid te maken in deze nieuwe fiscaliteit voor particulieren enerzijds en ondernemingen anderzijds. Wil je als particulier een laadpaal bij je thuis installeren, dan kan je 45% belastingvermindering krijgen tot 31 december 2022. De belastingvermindering verloopt vervolgens degressief, en zal in 2023, 30% en van 1 januari 2024 tot 31 augustus 2024, 15% betreffen.

De Wet van Peteghem legt hiervoor echter wel enkele voorwaarden op. Aangezien de laadtijd en het -vermogen gestuurd moet kunnen worden, geldt de belastingvermindering enkel voor geconnecteerde laadstations. In totaal is een maximale premie van 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige verkrijgbaar. De installatie moet bovendien gebeuren op het adres waar je als belastingplichtige gedomicilieerd bent. Dit betekent dat je geen recht hebt op de premie wanneer je een laadstation wil installeren op een tweede verblijf. De laadinfrastructuur moet voorzien zijn van groene stroom door een groenestroomcontract bij je energieleverancier en/of je eigen plaatselijke hernieuwbare energie opgewekte dankzij je eigen zonnepanelen of windturbine.

Koop je als particulier een nieuwe elektrische wagen, dan kan je bovendien misschien wel het geluk hebben dat je van de dealer door een bepaalde promotionele actie korting krijgt op de installatie van een laadstation bij je thuis. Ook dat kan mooi meegenomen zijn.

Verhoogde kostenaftrek voor ondernemingen verlengd tot maart 2023

Ben je zelfstandige, fleet manager of werkgever en wil je met je onderneming investeren in een elektrisch wagenpark? De Wet Van Peteghem geeft je recht op een kostenaftrek van 200% tot 31 maart 2023. In de periode van 1 april 2023 tot 31 augustus 2024 zal dit 150% betreffen. Ook moet je weten dat je voor alle kosten die verbonden zijn aan de installatie van een laadstation, dezelfde kostenaftrek geniet. Indien je op de parkeerplaats van je kantoorgebouw bijvoorbeeld meerdere laadstations wil plaatsen, moet je hiervoor hoogstwaarschijnlijk een hoogspanningscabine plaatsen. Die kost is dus fiscaal even aantrekkelijk als het laadstation zelf. 

Net zoals voor particulieren zijn voor ondernemingen aan deze fiscale voordelen enkele voorwaarden verbonden. Zo moet het laadstation in vijf jaar lineair afgeschreven worden en geldt het fiscale voordeel enkel voor geconnecteerde laadstations, want de laadtijd en het laadvermogen moeten aangestuurd kunnen worden door een energiebeheersysteem. De laadpalen moeten bovendien publiek beschikbaar gesteld worden voor derden, ten minste tijdens de openingsuren en/of de sluitingsuren van de onderneming. Dit zal ook gecontroleerd worden, dus zorg dat de locatie en de beschikbaarheid staan aangemeld bij FOD Financiën. Het openstellen voor derden bevat tegelijk een dubbel voordeel. Aan de ene kant krijgen bedrijven een nieuw businessmodel door  een marge te nemen op de verkochte kWh. . Aan de andere kant zal de eindgebruiker kunnen profiteren van meer publiek toegankelijke laadstations. 

Extra voordelen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest...

1) LEZ (lage emissiezone)-premie
Zelfstandigen en kmo’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden naast de fiscale voordelen door de federale wet Van Petegem nog gesteund door een LEZ (lage emissiezone)-premie. Dit aangezien Brussel sinds 31 januari 2022 meer steunmaatregelen heeft ingevoerd om de overgang naar elektrische mobiliteit te vergemakkelijken. Hierbij krijgen ondernemingen steun tot 15.000 euro om enerzijds een nieuw bedrijfsvoertuig te kopen, leasen of vervangen door een milieuvriendelijk model. Anderzijds kunnen ze opteren om een laadstation te installeren voor dit voertuig. 

Degenen die een premie kunnen aanvragen moeten opnieuw aan enkele criteria voldoen. Er moet minstens één actieve zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn. Het bedrijf dient te beschikken over een voertuig dat binnenkort niet meer in Brussel mag rondrijden of heeft niet meer dan 200.000 euro aan minimis-steun ontvangen gedurende drie fiscale jaren. 

2) Financiële steun voor de installatie van publiek-toegankelijke laadinfrastructuur

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een projectoproep gelanceerd voor financiële steun voor de installatie van publiek-toegankelijke laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en voor taxivloten.

Het gaat hier niet over de laadinfrasctuur zelf, maar wel enkel over de begeleidende infrastructuur zoals de bekabeling, transformatoren, cabines,...).

Er wordt maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd gaande van 25.000 tot 100.000 euro subsidie per project.

Deadline om de projecten in te dienen : 15 juli 2022. Wees er dus snel bij ! 
Alle info vind je terug op deze link van leefmilieu.brussels

...En een Vlaamse projectoproep laadinfrastructuur personenwagens, lichte bedrijfsvoertuigen en trucks. Opgepast deadline : 15 september 2022

De Vlaamse overheid heeft een projectoproep gelanceerd voor financiële steun voor de installatie van laadinfrastructuur voor personenwagens, lichte bedrijfsvoertuigen en trucks.

De maximale subsidie per project bedraagt 300.000 euro. Daarmee kunnen investeringen worden vergoed voor de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur en dit aan 20% van de kosten.

Goed nieuws, deze ondersteuning kan gecumuleerd worden met andere federale en regionale steunmaatregelen.

Verdere informatie over de voorwaarden en de procedure kunt u hier terugvinden : https://www.vlaanderen.be/milieuvriendelijke-voertuigen/cpt-projectoproep-2022 

Stel de plaatsing van een laadstation niet uit

Vandaag rijden al meer dan 40.000 elektrische wagens rond op de Belgische wegen. De klimaatdoelstellingen van de Europese commissie zetten ons aan om te streven naar 1.000.000 elektrische wagens in België tegen 2030. Op acht jaar tijd betekent dit een vermenigvuldiging van het aantal elektrische auto’s met factor 25. Bij EDI zorgt dit ook voor een stijging in de vraag naar laadpalen. Meer particulieren en ondernemingen zullen investeren in een laadpaal. In 2021 installeerde EDI reeds gemiddeld 100 laadpalen per week. In 2023 zal dit zelfs oplopen tot 100 laadstations per dag! 

Laat je dus niet vangen door de plaatsing van een laadpaal te lang uit te stellen. De fiscale aftrek als particulier kan pas wanneer je zelf de plaatsing betaald hebt en een factuur kan voorleggen. Dit gebeurt uiteraard pas wanneer de installatie voltooid is. Aangezien het aantal aanvragen stijgt en de doorlooptijd van de plaatsing van een laadpaal kan variëren, wacht je dus best niet te lang om optimaal de fiscale voordelen te kunnen benutten. Ook als je als onderneming wil genieten van 200% kostenaftrekbaarheid in 2022, zal je met andere woorden stilaan actie moeten ondernemen.

Expertise en advies over fiscaliteit

Hopelijk weet je door het lezen van dit artikel voldoende over de fiscaliteit rond de plaatsing van laadstations. Wanneer je kiest voor een laadstation van EDI, kies je ook voor de expertise en het advies die hierbij horen. Onze experts staan je steeds graag te woord wanneer je vragen hebt en leiden je door het volledige traject dat komt kijken bij de plaatsing van een laadpaal bij je thuis of op het werk. Voor meer informatie kan je ook steeds terecht op de FAQ-pagina van EDI.Wet Van Peteghem
News