Bedrijfswagens en laadpalen:de weg naar een groenere wereld

Wet Van Peteghem

België stemt een dezer dagen, op initiatief van minister van Financiën Vincent Van Peteghem, over een nieuwe wet voor een schonere en milieuvriendelijkere mobiliteit. De bedoeling? De Belgische bevolking aansporen om voor een koolstofneutrale wagen te kiezen, als wapen in de strijd tegen luchtvervuiling en geluidsoverlast. 

Wat houdt deze wet Van Peteghem precies in? Wat zijn de voordelen en wie heeft er baat bij? EDI zet het voor u allemaal op een rijtje. Eén ding is in elk geval zeker: er is geen beter moment om over te stappen op een elektrische wagen en in een laadpaal te investeren

Waar gaat het over?

België heeft een duidelijke ambitie: tegen 2026 moeten alle nieuwe bedrijfswagens koolstofneutraal zijn. Begin 2021 waren de elektrische wagens evenwel goed voor hooguit 2,3% van het Belgische bedrijfswagenpark! Onze mobiliteit moet dus heel dringend een flink pak groener. Daarom heeft minister Van Peteghem een wetsontwerp opgesteld om de overschakeling naar een groenere mobiliteit te bevorderen en de verwezenlijking van onze klimaatambities mogelijk te maken. Hij steunt daarbij op drie hefbomen: bedrijfswagens, laadpalen en het mobiliteitsbudget. 
Concreet zullen in de nabije toekomst alleen nog koolstofemissievrije bedrijfswagens fiscaal aftrekbaar zijn. Wie beslist om een laadpaal te installeren, zal kunnen profiteren van fiscale stimulansen. Ten slotte zal het mobiliteitsbudget worden vereenvoudigd, ter bevordering van een zachtere mobiliteit. 
De minister kondigt deze beslissingen ruim op tijd aan om iedereen de kans te geven om met kennis van zaken de nodige aankoopbeslissingen te nemen. Het uiteindelijke doel? Een betere levenskwaliteit voor iedereen. Bij EDI is dat alvast onze grootste prioriteit.

Het nieuwe wetsontwerp is een zaak van iedereen. Ook van u!

Bij dit nieuwe wetsontwerp zijn we allemaal betrokken partij. De aftrekbaarheid van koolstofemissievrije bedrijfswagens is zowel een zaak van de werkgevers als van de leasingmaatschappijen en de werknemers. Voor die laatsten komen er verschillende overgangsstelsels om hen op deze verandering voor te bereiden. Dit is absoluut het ideale moment om een elektrische wagen te overwegen. 

Verder kunnen particulieren die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 een laadpaal aankopen en installeren, profiteren van een mooie belastingverlaging op hun investering. Idem dito voor bedrijven die in die periode investeren in een publiek toegankelijk laadstation. Om de overgang te bespoedigen, zullen die stimulansen evenwel geleidelijk aan uitdoven. Het is dus nu of nooit om, met de waardevolle hulp van EDI, voor een laadpaal te gaan.

Wat zijn de voordelen van deze wet?

Fiscaal gezien zullen koolstofemissievrije bedrijfswagens weldra interessanter zijn dan vervuilende modellen. Die leveren binnenkort namelijk geen enkel fiscaal voordeel meer op. De wet geldt niet voor bestaande contracten: voor traditionele wagens die vóór 1 juli 2023 werden aangekocht, blijft het huidige systeem van fiscale aftrekbaarheid van kracht. Tot slot zal, om deze overgang te bespoedigen, het fiscale voordeel voor koolstofemissievrije wagens voor particulieren vanaf 2026 worden uitgefaseerd. 

Aarzel dus niet te lang als u de aankoop van een elektrische wagen en/of een laadpaal overweegt.

Hoe zit het met laadpalen? 

Hebt u al een elektrische wagen of denkt u eraan om de stap te zetten? Dan hebt u een laadpaal nodig. Particulieren die tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 een laadpaal installeren, kunnen rekenen op een belastingverlaging van 45%. In 2023 daalt die tot 30% en in 2024 tot 15%. Uitstekend nieuws voor alle eigenaars van een elektrische wagen!

Wel belangrijk is dat het bedrag waarvoor er een fiscale vermindering kan worden toegekend, beperkt is tot 1.500 euro per laadpunt en per belastingplichtige. Voor particulieren moet het laadstation bovendien intelligent zijn, dus de laadtijd en het laadvermogen kunnen sturen, en mag het alleen gebruikmaken van groene stroom. 

Voor bedrijven die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 beslissen om te investeren in publiek toegankelijke laadinfrastructuur voorziet de wet een aftrekpercentage van 200%. Voor investeringen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 bedraagt dat voordeel nog 150%. Ook dat wordt dus geleidelijk afgebouwd, om het aantal geïnstalleerde laadpalen zo snel mogelijk te laten toenemen.

Die laadinfrastructuur moet vrij toegankelijk zijn voor derden, tijdens de normale openingstijden of daarbuiten. Er kunnen bijvoorbeeld laadstations worden geïnstalleerd op een bedrijfsparking, zodat buurtbewoners er hun wagen tegen betaling kunnen opladen. 

Wist u trouwens dat de laadoplossingen van EDI compatibel zijn met alle hybride en elektrische wagens? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de plaatsing van een laadpaal. EDI heeft in heel Europa al ruim 245.000 laadpalen geïnstalleerd en is daarmee een van de marktleiders.

Optimalisatie van het mobiliteitsbudget

Tot slot zal, om de klimaatdoelstellingen van ons land kracht bij te zetten, nog het mobiliteitsbudget worden vereenvoudigd, versoepeld en uitgebreid. Alle werknemers met een bedrijfswagen - of die daarvoor in de toekomst in aanmerking zullen komen, - zullen daar gebruik van kunnen maken. Op die manier hoopt minister Van Peteghem zo veel mogelijk mensen te bereiken en hen sneller te laten kiezen voor duurzame vervoersopties, zoals het openbaar vervoer of de fiets. Opgelet: deze wet is wel nog niet goedgekeurd en kan dus nog veranderen.

Wat moeten we nu onthouden?

Nu de klimaatverandering steeds sneller om zich heen grijpt en gebieden overal ter wereld worden geteisterd door overstromingen en bosbranden, hebben we geen tijd meer te verliezen: we moeten vandaag iets doen voor het milieu. Dat is het doel van dit wetsontwerp Van Peteghem, dat belangrijke bruggen slaat naar een betere levens- en luchtkwaliteit. Concreet beloont het particulieren en bedrijven die zich groenere gewoontes aanmeten. 

De keuze voor een elektrische bedrijfswagen en een laadpaal kan al een groot verschil maken. EDI biedt een ruime waaier aan laadoplossingen op maat, voor zowel particulieren als bedrijven. Gedeelde facturatie van de laadkosten voor het bedrijf, hulp van een Fleet-expert om de ecologische transitie van uw wagenpark te optimaliseren ... EDI heeft voor elke mogelijke vraag een geschikte oplossing. 
 


Dit is meer dan ooit het ideale moment om in een elektrische laadpaal te investeren. Hebt u vragen over de aankoop en installatie van een laadpaal? Overweegt u de stap te zetten? Wilt u graag meer informatie? Neem dan zeker contact op met EDI. Onze specialisten zullen u met plezier te woord staan.

Wat moet je weten over de fiscaliteit van laadstations als particulier of onderneming?
Hoe voordelig is het om elektrisch te rijden en hoe bepalend is de fiscaliteit in dit nieuwe normaal?