Van Peteghem
Newsflash

Op 10/11/2021 heeft het Federaal Parlement de goedkeuring gegeven voor nieuwe regels rond de aftrekbaarheid van elektrische bedrijfswagens en laadinfrastructuur. 

1. Enkele details voor u op een rijtje.

2. In het kort 

Homologatie

De EDI laadinfrastructuur is gecertificeerd en gehomologeerd voor gebruik door eender welk voertuig in België. Door onze geautomatiseerde bedrijfsprocessen zijn wij een betrouwbare partner voor uw volledige bedrijfswagenvloot. 

Laadinfrastructuur en rechtspersonenbelasting

Vanaf 01 september 2021 tot eind 2022 is de plaatsing van laadinfrastructuur voor 200% fiscaal aftrekbaar.  Daarna zakt de aftrekbaarheid naar 150% tot 31 augustus 2024. Daarna vervalt deze mogelijkheid. 

Onze laders kunnen voldoen aan alle voorwaarden om uw fiscale aftrekbaarheid te garanderen:

1. Slimme laadpaal: Al onze laadpalen zijn uitgerust met de nodige communicatie om laadpalen op een slimme manier te kunnen aansturen, wij doen dit via het breed aanvaarde OCPP protocol. Wij voorzien de nodige communicatie aansluitingen, onze klant beslist hoe en wanneer de laadpalen kunnen communiceren. 

2. De laadpalen kunnen beleverd worden met groene stroom. U sluit hiervoor een contract met een groene stroom leverancier of u heeft een installatie die hernieuwbare energie produceert. Bijkomende details worden op dit punt nog verwacht. 

3. De laadpaal moet minstens een aantal uren publiek toegankelijk zijn. Dit kan door ofwel de laadpalen publiek toegankelijk te zetten tijdens de openingsuren van uw bedrijf, ofwel tijdens de uren van sluiting van het bedrijf. De publieke toegankelijkheid kan gecontroleerd worden door de Federale Overheidsinstanties. 

Belangrijk! Voor een grootschalige uitrol van laadinfrastructuur zijn er meestal zware inspanningen aan uw aansluiting nodig. De aansluitingen worden beheerd door uw netbeheerder. Deze aanpassingen zijn mee fiscaal aftrekbaar, maar vergen heel wat tijd. De netbeheerder moet vooraf een netstudie uitvoeren, planning en uitvoering van het plaatsen van een middenspanningscabine. Op deze manier bent u voorzien van een voldoende grote aansluiting voor het laden van al uw voertuigen. Let wel; de aftrekbaarheid is maar geldig tot bovenstaande data. Voor deze vervaldata moet uw infrastructuur operationeel zijn. 

Laadinfrastructuur en personenbelasting

Ook voor particulieren is er voor uitgaven die werkelijk zijn betaald vanaf 01 september 2021 en tot eind 2022 een fiscaal voordeel van 45%. Daarna zakt de aftrekbaarheid naar 30% tot eind 2023 en naar 15% tot 31 augustus 2024. Daarna vervalt deze mogelijkheid. Voor een maximaal bedrag van 1.500 euro kan je de installatie van een thuislaadpaal inbrengen in mindering van je saldo van je personenbelasting.

Er zijn hiervoor twee voorwaarden waar u rekening mee moet houden:

1. Er moet een communicatie mogelijk zijn met externe systemen. De EDI laadpalen zijn klaar voor deze communicatie, ofwel via een interne SIM kaart ofwel via een UTP communicatiekabel. 

2. U moet beschikken over groene stroom. Dit kan ofwel door de aanwezigheid van zonnepanelen op uw dak, ofwel door het aangaan van een groene stroomcontract bij een energieleverancier. 

Dit is de informatie die op vandaag ter beschikking is voor de implementatie van de nieuwe aftrekbaarheid.

Bekijk het wetsontwerp die op 10 november 2021 werd goedgekeurd


In het kort

1. Voor particulieren
Particulieren die thuis een laadpaal willen installeren, genieten van een belastingvermindering, onder deze voorwaarden:

  Voor uitgaven gelinkt aan de aankoop, de installatie en keuring van een nieuwe laadpaal.

 Geconnecteerd laadstation: laadtijd en -vermogen moeten kunnen worden gestuurd.

 Maximaal 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige.

 45% belastingvermindering van 1 september 2021 tot 31 december 2022, 30% in 2023 en 15% van 1 januari 2024 tot 31 augustus 2024.

 Installatie op het adres van de belastingplichtige.

 Groene stroom (via groene stroom contract en/of door hernieuwbare energie die ter plaatse wordt geproduceerd).    2. Verhoogde kostenaftrek voor ondernemingen
Ondernemingen kunnen op hun beurt genieten van een verhoogde kostenaftrek voor de installatie van laadstations, onder deze voorwaarden:

  Voor de afschrijvingen van nieuwe laadstations op vrij toegankelijke parkeerterreinen van ondernemingen.

  Publiek toegankelijke laadpalen, ten minste tijdens de openingsuren en/of sluitingsuren van de onderneming.

  Controle van de locatie en van de beschikbaarheid van de laadpalen door aanmelding bij de FOD Financiën of door vermelding op de website eafo.eu.

   Geconnecteerd laadstation: de laadtijd en het laadvermogen moeten aangestuurd kunnen worden door een energiebeheersysteem.

   200% aftrekbaarheid van 1 september 2021 tot 31 december 2022 en 150% van 1 januari 2023 tot 31 augustus 2024.

   De afschrijving moet lineair over 5 jaar gebeuren.

Indien de laadpaal ten laste wordt genomen van de werkgever is de laadpaal in hoofde van de werkgever volledig aftekbaar maar dan geldt de aftrek voor de particulier niet meer. 

Bedrijfswagens en laadpalen:de weg naar een groenere wereld
Van Peteghem wet